Predstavitev

Raje tudi jutri jajce

Zaključuje se poletje in XIV. Pordenonelegge prihaja prav na polovici leta, med katerim smo se vsi trudili, da bi “težave spremenili v priložnosti”, kot marsikje svetujejo. V svetu knjige ostaja edina prava priložnost to, da se avtorji srečajo s tistimi, ki vračajo glas pisani besedi s tem, da berejo. Srečanje med pisatelji in bralci se ponavadi udejanja prav med intimnim branjem, toda tudi v tem primeru gre za neko posredovanje, za vabilo oziromo spodbudo, ki privede do tega srečanja. In res je tudi to, da se želi bralčeva intimnost, kljub temu da v njej živijo ideje, pokrajine in junaki, osvoboditi in priti do izraza v stiku z drugimi. Bralci se srečujejo na prireditvi Pordenonelegge, da skupaj doživljajo besede iz knjig in se veselijo druženja, spoznavanja in izbiranja med težavami, ki jih prinaša knjižni svet, ki je dandanes negotov in nas dezorientira, tako kot večji del sedanjosti. Težko si je vsekakor predstavljati, da bi lahko do vsega tega prišlo brez naše dovzetnosti za poslušanje in torej za soočenje in spremembe, za preboj tiste lupine, v kateri so zaprti utrjeni okusi in prepričanja, zato da pride na dan bistvo, s katerim se hranijo bralci. Vsekakor pa je, v takem letu kot je letošnje, in v upanju, da se "vali" kaj dobrega, raje imeti tudi jutri jajce.